Για πληροφορίες:

 Άκης Νικολαΐδης

(Προϊστάμενος ΜΙΔ)

Τηλ.: 22806117
Email:
knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy

Γραμματεία, ΜΙΔ

Ειρήνη Δημητρίου-Έλληνα
Τηλ.: 22806131, 22806000
Email:
idemetriou@kepa.mlsi.gov.cy
  

Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης

Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωσία
Φαξ.: 22376872


Back To Top