Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΜΙΔ ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_08_23.pdf


Back To Top