Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΜΙΔ ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.doc.pdf ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_Ιούνιος 2024_Τελικό.doc.pdf


Back To Top