Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο) 

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στα Προγράμματα 2025-2026 θα αναρτηθεί το Σεπτέμβριο 2024
Σημείωση: Θα παραχωρηθεί αριθμός θέσεων στο Πρόγραμμα με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων. (Προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους/υποψήφιες που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση).
Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Αγγλόφωνο)

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα 2024-2025 έχει αναρτηθεί πιο κάτω:
Back To Top