Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ελληνόφωνο) / Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (Ελληνόφωνο) 

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στα Προγράμματα 2023-2024 είναι αναρτημένη πιο κάτω:

Σημείωση: Θα παραχωρηθεί αριθμός θέσεων στο Πρόγραμμα σε υποψήφιους και υποψήφιες που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων που έχει καθοριστεί η 30η Νοεμβρίου 2022.


Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Αγγλόφωνο)

Η ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα 2023-2024 θα αναρτηθεί τον Μάρτιο 2023.


Back To Top