Για πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του ΜΙΜ ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://mymim.net/moodle/login/index.php

 
Επιπρόσθετα, μέσω του συνδέσμου https://mymim.net/egnosis/login/index.php μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για τα πιο κάτω θέματα: 

  • Επιχειρηματικότητα
  • Εργαλεία Καριέρας για ένα δυνατό Βιογραφικό και μια επιτυχημένη Συνέντευξη
  • Ασφάλεια και Υγεία στον Χώρο Εργασίας

Back To Top